Chị Mơ, Hà Nội

Con tôi không hiểu sao rất lười ăn và hay ốm vặt, cơ thể ốm yếu. Được 1 người bạn tặng tôi 2 lọ yến sào NS One Nest, lúc đầu cho con dùng tôi không hy vọng gì nhiều vì con tôi đã dùng rất nhiều loại sản phẩm khác nhau nhưng không thấy hiệu quả. Quên quên gần 1 tháng sau, tôi cảm thấy da dẻ con hồng hào hơn. Ít ốm vặt hơn, tôi cho cháu cân thử thấy lên 1,5 kg. Tôi vui quá tìm mua sản phẩm cho con dùng tiếp. Cảm ơn Yến sào NS One Nest.