Chị Nguyệt, Nghệ An

Con tôi hay khóc đêm và nhác ăn. Tôi và gia đình mất ăn mất ngủ vì con.Nay dùng Yến sào Ns One Nest cháu đã hết khóc đêm và ăn ngon hơn, chứng nhác ăn cũng cải thiện. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn Yến sào NS One Nest đã sản xuất ra sản phẩm tốt